Cestopis a zeměpisAlois Svojsík
Japonsko a jeho lid
nakladatel:
nákl. vlastním
1913
zobrazit a stáhnout / 17,6 MB
Josef Kafka
Ilustrovaný průvodce po africké výstavě cestovatele dr. Emila Holuba
nakladatel:
J. Otto
1892
zobrazit a stáhnout / 3,6 MB
Bohumil Klika
Obrázky z Žapanu
nakladatel:
F. Šimáček
1904
zobrazit a stáhnout / 3,4 MB
Václav Švambera
Kongo
nakladatel:
nákl. vlastním
1905
zobrazit a stáhnout / 14,5 MB
Servác Heller
Národové jižní Afriky
nakladatel:
Nákladem spolku pro vydávání levných knih
1869
zobrazit a stáhnout / 6,3 MB
František Koláček
Evropa po stránce fyzicky zeměpisné
nakladatel:
Sfinx
1926
zobrazit a stáhnout / 9,2 MB
Alois Musil
Most do Asie: Nové Turecko
nakladatel:
Melantrich
1941
zobrazit a stáhnout / 11,5 MB
Bohumil Vavroušek
Církevní památky na Podkarpadské Rusi
nakladatel:
Kvasnička a Hampl
1929
zobrazit a stáhnout / 11,7 MB
Alois Musil
Země Arijců: Nový Iran - Nový Afganistán
nakladatel:
Melantrich
1936
zobrazit a stáhnout / 11,1 MB
Alberto Vojtěch Frič
Indiáni Jižní Ameriky
nakladatel:
Novina
1943
zobrazit a stáhnout / 19,4 MB
Albert Demangeon
Zeměpis světa : Britské ostrovy
nakladatel:
Adventinum
1929
zobrazit a stáhnout / 16,2 MB
Karl Emil Jung
Australie a její obyvatelstvo
nakladatel:
F. Tempský
1885
zobrazit a stáhnout / 45,8 MB
Josef Basl
Amerika Severní
nakladatel:
I.L. Kober
1910
zobrazit a stáhnout / 19,4 MB
František X. Rokos
Zeměpisné učivo pro školy obecné
nakladatel:
J.F. Kubeš
1892
zobrazit a stáhnout / 4,3 MB
Vidal de La Blanche
Zeměpis světa: Belgie, Nizozemí, Lucembursko
nakladatel:
Adventinum
1930
zobrazit a stáhnout / 21 MB
Alois Musil
Itálie v Africe: Nová Libye, Italská východní Afrika
nakladatel:
Melantrich
1939
zobrazit a stáhnout / 13,3 MB
Rudolf Dvořák
Čína
nakladatel:
České lidové knihkupectví Josefa Spriugra
1900
zobrazit a stáhnout / 5,4 MB
Karel J. Zákoucký
Do země ohně a ledu
nakladatel:
Josef Drahoš
1922
zobrazit a stáhnout / 5,4 MB
Alois Musil
V zemi královny Zenobie
nakladatel:
Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské v Praze
1930
zobrazit a stáhnout / 15,4 MB
Jiří Baum
Holub a Mašukulumbové
nakladatel:
Československá akademie věd
1955
zobrazit a stáhnout / 3,8 MB
Alois Hora
Podkarpatská Rus: přehled poměrů karpatoruských
nakladatel:
Český cizinecký úřad
1919
zobrazit a stáhnout / 2,1 MB
Josef Kafka
V krajích věčného ledu
nakladatel:
F. Šimáček
1901
zobrazit a stáhnout / 3,8 MB
Petr Nikolajevič Savickij
Šestina světa - Rusko jako zeměpisný a historický celek
nakladatel:
Melantrich
1933
zobrazit a stáhnout / 7,9 MB
Anton Hickmann
Geograficko-statistický všeobecný atlas kapesní
nakladatel:
Bursík a Kohout
1899
zobrazit a stáhnout / 7,9 MB
František Hrnčíř
Evropa
nakladatel:
nákl. vlastním
1899
zobrazit a stáhnout / 2,7 MB
Josef Kořenský
Afrika: kulturní obraz pro mládež
nakladatel:
A. Storch a syn
1899
zobrazit a stáhnout / 8,8 MB
Josef Klvaňa
Geologie Moravy
nakladatel:
Musejní spolek v Brně
1897
zobrazit a stáhnout / 4,4 MB
Petr Savickij
Z půdní geografie Československa
nakladatel:
Ústav agropedologický
1930
zobrazit a stáhnout / 1,5 MB
František Hrnčíř
Země České koruny
nakladatel:
nákl. vlastním
1900
zobrazit a stáhnout / 2,8 MB
Friedrich Hellwald
Země a obyvatelé její: Afrika, Austrálie, Atlantický ocean, Polární krajiny
nakladatel:
František A. Urbánek
1882
zobrazit a stáhnout / 11,1 MB
Friedrich Hellwald
Země a obyvatelé její: Amerika
nakladatel:
František A. Urbánek
1882
zobrazit a stáhnout / 17,6 MB
Friedrich Hellwald
Země a obyvatelé její: Evropa
nakladatel:
František A. Urbánek
1882
zobrazit a stáhnout / 17,6 MB
Muhammad ibn Abdalláh ibn Battúta
Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354
nakladatel:
Státní nakladatelství krásné literatury a umění
1961
zobrazit a stáhnout / 15,9 MB
Josef Pospíšil
Příručka zeměpisu hvězdářského a přírodního
nakladatel:
R. Promberger
1911
zobrazit a stáhnout / 2,3 MB
Agnes Giberneová
Hlubiny moře
nakladatel:
J. Otto
1903
zobrazit a stáhnout / 4 MB
Jan Palacký
Austrálie: zeměpisný obraz
nakladatel:
M. Knapp
1883
zobrazit a stáhnout / 1,2 MB
Jan Macháček
O Gronsku a Eskimácích
nakladatel:
Emil Šolc
zobrazit a stáhnout / 0,9 MB
Fridrich Hellwald
Země a obyvatelé její: Asie
nakladatel:
Fr. A. Urbánek
1882
zobrazit a stáhnout / 14,5 MB
Emil Holub
Kolonisace Afriky
nakladatel:
nákladem vlastním
1882
zobrazit a stáhnout / 1,4 MB
Vidal de La Blanche, L. Gallois
Zeměpis světa: Monzunová Asie, část první - Čína a Japonsko
nakladatel:
Aventinum
1930
zobrazit a stáhnout / 15,4 MB
Jaroslav Vlach
Národové zemí uherských
nakladatel:
F. Šašek
1894
zobrazit a stáhnout / 6,7 MB
Adolf Černý
Lužice a Lužičtí Srbové
nakladatel:
J. Otto
1911
zobrazit a stáhnout / 7,7 MB
Obrazy přírodní z Říše rakouské
nakladatel:
Školní knihosklad
1860
zobrazit a stáhnout / 4,5 MB
Oskar Schneider, František Šafránek
Pět dílů světa v obrazech
nakladatel:
Karel Jansky
1881
zobrazit a stáhnout / 4,8 MB
Josef Kořenský
V Jižním moři
nakladatel:
J. Otto
1908
zobrazit a stáhnout / 4,8 MB
Leopold Riedl
Cesta na Rus
nakladatel:
nákladem vlastním
1898
zobrazit a stáhnout / 6,9 MB
Ludvík Salvátor, arcvév. rak.
Ithaka
nakladatel:
B. Kočí
1911
zobrazit a stáhnout / 4 MB
František Faktor
Millionivá města evropská
nakladatel:
M. Knapp
1899
zobrazit a stáhnout / 4 MB
Karel Kálal
Na krásném Slovensku
nakladatel:
Jos. R. Vilímek
1912
zobrazit a stáhnout / 12 MB
Alois Musil
Mezi Eufradem a Tigridem: Nový Irák
nakladatel:
Melantrich
1935
zobrazit a stáhnout / 4,2 MB
Alois Musil
Poušť a oasa: Nová Arábie
nakladatel:
Melantrich
1934
zobrazit a stáhnout / 6,2 MB
Milan Fučík
Přímoří a Dalmatsko
nakladatel:
Máj
1909
zobrazit a stáhnout / 8,1 MB
Rudolf Dvořák
Z čínské domácnosti
nakladatel:
Domácnost
1891
zobrazit a stáhnout / 1,4 MB
Jan Svatopluk Procházka
Národní parky a reservace
nakladatel:
Klub přírodovědný v Praze
1913
zobrazit a stáhnout / 1,2 MB
Marco Polo,Justin Prášek
Milion
nakladatel:
Česká akademie císaře Františka Josefa
1902
zobrazit a stáhnout / 13,4 MB
Martin Kabátník,Justin Prášek
Martina Kabátníka Cesta z Čech do Jerusalema a Kaira r. 1491-92
nakladatel:
Česká akademie císaře Františka Josefa
1894
zobrazit a stáhnout / 1,5 MB
František Xaver Rokos
Říše Rakousko - Uherská: přehled zeměpisného učiva
nakladatel:
nákladem vlastním
1891
zobrazit a stáhnout / 3,4 MB
Josef Erben
Mapy okresních hejtmanství
nakladatel:
Karel Jánský
zobrazit a stáhnout / 47,7 MB