Česká historieIgnat Hermann
Pražské ghetto
nakladatel:
Česká grafická společnost
1902
zobrazit a stáhnout / 8,9 MB
Václav Schulz
Příspěvky k dějinam moru v zemích českých z let 1531-1746
nakladatel:
Česká akademie císaře Františka Josefa
1901
zobrazit a stáhnout / 8,8 MB
Josef Pekař
Žižka a jeho doba, díl 1.
nakladatel:
Vesmír
1933
zobrazit a stáhnout / 10,5 MB
Josef Pekař
Žižka a jeho doba, díl 2.
nakladatel:
Vesmír
1928
zobrazit a stáhnout / 9,5 MB
Josef Pekař
Žižka a jeho doba, díl 3.
nakladatel:
Vesmír
1930
zobrazit a stáhnout / 10,1 MB
Josef Pekař
Žižka a jeho doba, díl 4.
nakladatel:
Vesmír
1933
zobrazit a stáhnout / 11 MB
Josef Pekař
Dějiny československé
nakladatel:
Historický klub
1922
zobrazit a stáhnout / 12,9 MB
Viktor Katz
O chronologii denáru Boleslava I. a Boleslava II.
nakladatel:
Numismasmatická společnost československá
1935
zobrazit a stáhnout / 27 MB
Martin Kolář
Českomoravská heraldika
nakladatel:
Česká akademie císaře Františka Josefa
1902
zobrazit a stáhnout / 11,1 MB
August Sedláček
Českomoravská heraldika
nakladatel:
Česká akademie věd a umění
1925
zobrazit a stáhnout / 40 MB
Josef Pekař
O povstání kralevice Přemysla proti králi Václavovi I.
nakladatel:
Vyšehrad
1941
zobrazit a stáhnout / 0,5 MB
J.K. Hraše
Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách
nakladatel:
nákl. vlastním
1885
zobrazit a stáhnout / 6,7 MB
Josef Hladík
Praehistorické hradisko a pohřebiště u Obřan
nakladatel:
Museum Francisceum — Annales
1898
zobrazit a stáhnout / 2,7 MB
Kamil Krofta
Čechy do válek husitských
nakladatel:
Vesmír
1930
zobrazit a stáhnout / 4,9 MB
Karel Fiala
Hrad pražský v době románské
nakladatel:
Společnost přátel starožitností
1933
zobrazit a stáhnout / 0,9 MB
Sergej Germanovič Puškarev
Městský stav a městské zřízení v Čechách v 14. a 15. století
nakladatel:
Ruská svobodná univerzita v Praze
1938
zobrazit a stáhnout / 1,5 MB
Adolf Srb
Šedesát let politického zápasu o práva národa českého, 1848-1908
nakladatel:
František Šimáček
1908
zobrazit a stáhnout / 6,2 MB
Hanuš Kuffner
Bitva u Lipan 30. května 1434
nakladatel:
Sokol
1899
zobrazit a stáhnout / 2,5 MB
Vácslav Řezníček
Přemyslovci
nakladatel:
nákl. vlastním
1898
zobrazit a stáhnout / 4,1 MB
Otakar Jedlička
Boje v Čechách a na Moravě roku 1866, díl I.
nakladatel:
F & V Hoblík
1883
zobrazit a stáhnout / 6,3 MB
Otakar Jedlička
Boje v Čechách a na Moravě roku 1866, díl II.
nakladatel:
F & V Hoblík
1883
zobrazit a stáhnout / 4 MB
Otakar Jedlička
Boje v Čechách a na Moravě roku 1866, díl III.
nakladatel:
F & V Hoblík
1883
zobrazit a stáhnout / 3,9 MB
Albín Stocký
Čechy v pravěku
nakladatel:
Melantrich
1923
zobrazit a stáhnout / 7,7 MB
J.F. Karas
Česká vojna 1618-1620
nakladatel:
František Švejda
?
zobrazit a stáhnout / 1,7 MB
Vilém Mathesius a kol.
Co daly naše země Evropě a lidstvu
nakladatel:
Sfinx
1940
zobrazit a stáhnout / 18,9 MB
František X. Kryštůfek
Zřízení pražského arcibiskupství
nakladatel:
nákl. vlastním
1898
zobrazit a stáhnout / 1,9 MB
Béda Dudík
Dějiny knihtiskařství na Moravě od vzniku jeho až do roku 1621
nakladatel:
nákl. vlastním
1876
zobrazit a stáhnout / 1,7 MB
Karel Vladislav Zap
Dějiny panování Karla IV.
nakladatel:
I.L. Kober
1894
zobrazit a stáhnout / 10,9 MB
Antonín Rybička
Královéhradecké rodiny erbovní
nakladatel:
Královská česká společnost nauk
1873
zobrazit a stáhnout / 1,6 MB
Alois Vojtěch Šembera
Páni z Boskovic a potomní držitelé hradu boskovického na Moravě
nakladatel:
nákl. vlastním
1870
zobrazit a stáhnout / 7 MB
František Šujan
Švédové u Brna roku 1645
nakladatel:
nákl. vlastním
1898
zobrazit a stáhnout / 4 MB
Jakub Hudeček
Dějiny Velké Moravy
nakladatel:
Společenská knihtiskárna v Přerově
1835
zobrazit a stáhnout / 2,5 MB
Karel Kadlec
O poddanství a robotě v zemích českých
nakladatel:
Moravská revue
1899
zobrazit a stáhnout / 1,5 MB
Alois Chytil
Prusové na Moravě 1758
nakladatel:
R. Promberger
1900
zobrazit a stáhnout / 5,1 MB
Jan Dolenský
Obrázkové dějiny národa československého
nakladatel:
Josef R. Vilímek
1932
zobrazit a stáhnout / 28,8 MB
Josef Šusta
Přemysl Otakar II. a římská koruna v roce 1255
nakladatel:
Historický klub
1930
zobrazit a stáhnout / 0,5 MB
Luděk Marold
Bitva u Lipan s básní Svatopluka Čecha
nakladatel:
F. Topič
1898
zobrazit a stáhnout / 2,8 MB
Jan Heidler
České politické strany v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
nakladatel:
J.R. Vilímek
1914
zobrazit a stáhnout / 2,1 MB
Jaroslav Palliardi
Výzkumy předhistorické na jihozápadní Moravě
nakladatel:
Kramář a Procházka
1894
zobrazit a stáhnout / 2,5 MB
František Koželuha
Knihtiskařství v Prostějově v době XVI. a XVII. století
nakladatel:
J. Vrla
1900
zobrazit a stáhnout / 0,9 MB
August Sedláček
Pýcha urozenosti a vývody u starých Čechův a Moravanů
nakladatel:
Královská česká společnost nauk
1914
zobrazit a stáhnout / 8,8 MB
Antonín Rybička
O erbích, pečetích a znacích stavu kněžského v Čechách
nakladatel:
Královská česká společnost nauk
1862
zobrazit a stáhnout / 1,7 MB
Josef Ledr
Hrabata Chotkové z Chotkova a Vojnína
nakladatel:
nákl. vlastním
1886
zobrazit a stáhnout / 5,7 MB
Václav Janoušek
Paměti města Jičína
nakladatel:
F. Návěsník
1889
zobrazit a stáhnout / 7,4 MB
František A. Slavík
Morava a její obvody ve Slezsku po třicetileté válce
nakladatel:
Emil Šolc
1892
zobrazit a stáhnout / 9,7 MB
V. Houdek
O staroslovanských hradech
nakladatel:
Časopis Vlast
1888
zobrazit a stáhnout / 1,4 MB
A. Petersman
Přehled postupu pruských armád v Čechách a plán bitvy u Hradce Králové 1866
nakladatel:
Jan Pospíšil
1891
zobrazit a stáhnout / 0,4 MB
Alois Procházka
Zprávy o nálezech na Vyškovsku
nakladatel:
nákladem vlastním
1903
zobrazit a stáhnout / 1,5 MB
Ondřej Chytil
Z těžkých dob Prostějova, knihy I. - IV.
nakladatel:
Vydavatelský spolek v Prostějově
1929
zobrazit a stáhnout / 25,3 MB
Státní pozemkový úřad
Československá pozemková reforma
nakladatel:
Státní pozemkový úřad
1925
zobrazit a stáhnout / 2,6 MB
Čeněk Zíbrt
Dějiny kroje v Zemích českých: Od dob nejstarších až po války husitské
nakladatel:
F. Šimáček
1892
zobrazit a stáhnout / 19,5 MB
Zikmund Winter
Dějiny kroje v Zemích českých: O počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy
nakladatel:
F. Šimáček
1893
zobrazit a stáhnout / 28,8 MB
J. Matiegka
Homo Předmostensis
nakladatel:
Česká akademie věd a umění
1934
zobrazit a stáhnout / 8,4 MB
Jan Nepomuk Woldřich
Předhistorická náleziště okolí krumlovského na Moravě
nakladatel:
Vlastenecký muzejní spolek olomoucký
1892
zobrazit a stáhnout / 0,9 MB
Dějinný vývoj moravských enkláv ve Slezsku, jejich správní postaveni a snaha po úplném připojení ke Slezsku
nakladatel:
1913
zobrazit a stáhnout / 0,9 MB
Jaroslav Palliardi
Předhistorické památky královského města Znojma
nakladatel:
1889
zobrazit a stáhnout / 1,0 MB
Vincenc Brandl
Kniha Rožmberská
nakladatel:
Edv. Grégr
1872
zobrazit a stáhnout / 3,8 MB
Karel Jičínský
Objevení fresek na zámku v Jindřichově Hradci
nakladatel:
nákladem vlastním
1882
zobrazit a stáhnout / 1,1 MB
Jan Knies
Pravěké nálezy jeskyně Sošuvecké na Moravě
nakladatel:
Vlastenecký musejní spolek v Olomouci
1891
zobrazit a stáhnout / 0,6 MB
Jan Knies
Pravěké nálezy jeskynní Balcarovy sklály u Ostrova na vysočině Drahanské
nakladatel:
Klub přírodovědecký v Prostějově
1900
zobrazit a stáhnout / 2 MB
Johann Nepomuk Cori
Jindřich IV. z Hradce
nakladatel:
nákladem vlastním
1894
zobrazit a stáhnout / 3,2 MB
Josef Pekař
Omyly a nebezpečí pozemkové reformy
nakladatel:
Vesmír
1923
zobrazit a stáhnout / 3,2 MB
Josef Kafka
IIlustrovaný průvodce všeobecnou zemskou jubilejní výstavou s průvodcem Prahou
nakladatel:
A. Reinwart
1891
zobrazit a stáhnout / 5,4 MB
Josef Kazimour
K dějinám dělení velkostatků v 18. století
nakladatel:
Český odbor rady zemědělské
1921
zobrazit a stáhnout / 1,5 MB